dilluns, 5 de febrer de 2007

TESTIMONI de VIDA

Aquest matí he fet una “xocolata” amb en Dani, amic i gran testimoni de vida. Apart de les seves capacitats i dons professionals, que aquí no mencionaré, és una persona que transmet Vida.

Una Vida transparent, compartida sense presses, amb un compromís social, humà i cristià, formulat i practicat de forma integradora al llarg del seu recorregut vivencial (personal, professional...). Una Vida qüestionadora, somiadora i no conformista, defensora i emprenedora de causes socials i justes i, un bon testimoni a seguir per aquells que volem i ens sentim cridats a Viure en majúscules.

Presentant-me el seu nou llibre, “Praxis de la esperanza”, m´ha comentat que volia juntar “ètica, espiritualitat i compromís social”. Citant-lo a ell mateix, diu que aquestes tres paraules “escindidas son causa de conflictos y angustias” mentres que “integradas son fuente de inspiración fecunda”. Que “se acrisolan lentamente fundiéndose en una misma praxis de esperanza, en una misma apuesta”. Quina raó...

M´agrada tenir-lo com a referència perquè en la seva vida i paraules, puc veure aquesta Vida marcada per la “praxis de la esperança” i, ell mateix m´escriu, com “les paraules conserven la biografia de qui les fa servir, contenen la memòria de l´ànima i les experiències viscudes”.
Eugènia