divendres, 2 de març de 2007

CEGUESA

A l´informe Visión de Negocio fet per Intermón Oxfam i la Fundació Visió Mundi donen les següents dades.

SITUACIÓ:
- El 90% dels cecs viuen a països pobres.
- Hi ha uns 37 milions de persones completament cegues.
- A moltes regions hi ha una vinculació directe entre els nivells de ceguera i l´esperança de vida.
- La ceguera és evitable a 3 de cada 4 casos amb un petit esforç.
SOL.LUCIONS POSSIBLES:
- OMS: Invertir la tendència mundial donant prioritat a millorar els serveis d´atenció oftalmològica --> en lloc dels més de 75 milions de cecs previstos al 2020, hi hauria menys de 25 milions.
- INFORME VN: Reduir aquest cost garantitzant l´accès a medicaments genèrics.
PER PREGAR:
El troç de l´evangeli (Mc 10, 46-51) en el que el cec Bartimeu demana a Jhs veure ("Rabuni, fes que hi vegi") és el centre del nostre projecte comunitari d´enguany. En ell, vèiem 4 direccions a la pregunta:
1. Deixem que Jhs ens pregunti: "Què vols que faci per tu?"
2. Li preguntem nosaltres a Ell: "Què vols que faci per Tu?"
3. Preguntem al "cec": "Què vols que faci per tu?"
4. Deixem que el "cec" ens pregunti: "Què vols que faci per tu?"
Mi 6, 8: El Senyor respon: «Ja t'han ensenyat, home, què és bo, què espera de tu el Senyor: practica la justícia, estima la bondat, comporta't humilment amb el teu Déu.»
Si ens féssim més sovint aquestes qüestions i vivíssim el que se´ns demana: "que tants sols practiquem la justícia i caminem humilment amb el nostre Déu", segurament, el sofriment humà (a tots nivells) causat per la nostra "ceguesa" seria inferior. Deixem que ens parlin els "cecs"? Tenim por als compromisos i responsabilitats que demanin un esforç concret?, retirem la mirada a aquells que demanen humanitat?, pors a perdre comoditats?, donar només del que em sobra?, el meu "jo" per sobre de qualsevol altre persona al preu que sigui?
Eugènia