divendres, 6 d’abril de 2007

BEURE de la VIDA


La Passió de Jesús (Jn 18 i 19), que ens explica desde que van agafar a Jesús a l´hort, fins que amortallaren el seu cos, passant per la casa d´Anàs, les negacions de Pere, diàleg amb Pilat, assots, crucifixió, repartiment dels vestits, petit monòleg amb la Verge i el deixeble estimat al péu de la creu, m´acosten a un JESÚS:
- Transparent, conseqüent, confiador, coherent
(J: "qui busqueu?", J: "sóc jo")
- Cuidador i estimador de les persones
(J: "(...) deixeu que aquests se´n vagin lliurement")
- Acceptador de la voluntat del Pare
(J: "Guarda´t l´espasa a la beina. No he de beure el calze que el Pare m´ha donat?", "tot s´ha complert")
- Lliure al parlar i viure, interpel.lador amb fets i paraules
(J: "Si he parlat malament digues en què, però si he parlat com cal, per què em pegues?")

- És VIDA: anant a fons, jugant-s´ho tot, comprometent-se, deixant tot per quelcom més gran, estima, serveix, coherència, conseqüent...


Seguir-lo, a vegades, comporta incomprensions, injúries, pors pròpies o vers els altres,..., i, ens obre a una actitut fonda, d´estimació, d´humilitat, de veure més enllà, d´empatia, de creixement continu, de saber que el Pare és present sempre a les nostres vides, de Viure construint Regne, confiant plenament en Ell, deixant que brolli l´amor, la comprensió, el perdó, la fe i l´esperança.
Eugènia