dissabte, 5 de maig de 2007

POBRESA

MÓN
Sabíeu que actualment hi ha aproximadament el 50% dels treballadors del món que no guanyen l´ho suficient per passar de l´umbral de la pobresa de 2$ al dia per persona?(Banc Mundial)

EUROPA
Sabíeu que al 2005 un 16% dels europeus (més de 72 milions) patia risc de pobresa després de les transferències socials?(Eurostat)

ESPANYA
Sabíeu que al 2005 un 20% dels espanyols patia risc de pobresa després de les transferències socials? (INE)

CATALUNYA
Sabíeu que al 2004 un 12,5% dels catalans patia risc de pobresa després de les transferències socials? (Idescat)

I, sabíeu que hi ha països estancats o que han variat molt poc el seu percentatge de pobresa desde fa més de 20 anys!! (Àfrica Subsahariana, Llatinoamèrica, Carib) (Banc Mundial)

Eugènia