dilluns, 21 de maig de 2007

IF IT'S NOT FUN, WHY DO IT?

Ahir vaig veure aquest logo publicitari... i em va sobtar. Si no és divertit, perquè fer-ho? Vaig aterrar de cop en un món que no és el meu i que no m'agrada, i no per un moralisme estricte, sinó perquè crec que no ajuda a construir la persona, a formar-la, a assolir una visió real de la vida i del món. Si només hem de fer allò que ens resulta divertit, i fins i tot diria, agradable...
Què fem cada dilluns quan sona el despertador?
Què fan els pares de família quan la criatura plora de nit?
Què ens sostè quan sentim la fragilitat o la
mort d'aprop?
Què cal fer quan els estudis, la feina, les diverses obligacions... em demanen un esforç extra?
Què ens proposem quan veiem la realitat de la fam al món, de la injustícia, de la pobresa?

Algú pot dir : si no és divertit, no val la pena cap esforç, cap renúncia, cap plantejament.... i seguirà vivint, però mai sabrà de debò què és...
L'intent de ser bons professionals, de ser competents, de realitzar-nos en allò que fem.
L'estimació de debò, gratuïta, desinteressada.
Saber assumir que la vida és un do.
Conèixer el premi de la superació personal, la constància i l'esforç.
Sentir-se part d'una realitat molt més àmplia i comprometre's amb ella.

Teresa