dilluns, 4 de juny de 2007

LA "PETITA SOCIETAT" ARREU DEL MÓN

Des dels seus inicis, Magdalena Sofía era conscient que el que ella anomenava "la petita Societat" havia de respondre a les demandes que se li anaven fent... Així, a mesura que hi havia prou religioses per iniciar nous projectes, les enviava a cobrir aquestes noves necessitats. Durant la seva vida va fundar a llocs tan llunyans com els Estats Units (enviant-hi a la seva gran amiga Filipina Duchesne), Argèlia, molts països d'Europa... A la seva mort, deixava més de 3.500 religioses repartides en 99 comunitats d'Amèrica, Àfrica i Europa.
Aquesta visió del món, aquest horitzó obert, continua sent una de les característiques de la Societat del Sagrat Cor avui. Així ho acabo d'experimentar una vegada més.

I és que aquest cap de setmana he estat a Roma. Hi tenia una reunió de la nostra web internacional (http://www.rscjinternational.org) i m'ho vaig organitzar també per tenir un dia i escaig per poder gaudir de la ciutat, recordar els meus mesos de provació ja fa cinc anys, tornar a la capella de la professió perpètua... Han estat uns dies molt profitosos, entranyables.

He coincidit amb una trobada de noves provincials. Hi havia gent de l' Índia, de Malta, de Puerto Rico, de Mèxic, d'Uganda... Races, vestits, llengües ben diverses, però un sol batec i un sol alè (cor unum et anima una, en el llenguatge clàssic) per tal de descobrir i manifestar l'amor del Cor de Jesús. Cadacuna des del seu lloc de missió se sap acompanyada per altres germanes repartides per tot el món. I davant els nous reptes, fa uns anys hem iniciat noves comunitats a Moscú, Haití... Com deia Magdalena Sofia: "els temps canviem i nosaltres hem de canviar amb ells".

Teresa