dimarts, 11 de desembre de 2007

AL·LELUIA

Ara feia bastants dies que no em deixava veure per aquest bloc de notes compartit. M'acostuma a passar a finals de trimestre, que se m'acumul·len els "temes" i no em queda més remei que anar retallant. Potser algun dia escric sobre l'experiència espiritual i de creixement humà que em suposa haver de dir que no a coses, per tal de poder dir millor que si a allò que considero important. D'alguna manera no és altra cosa que aprendre a discernir, i s'hi juguen tants factors i condicionants!
Un dels motius que m'ha dut al silenci ha estat l'experiència d'acompanyar un grup de joves a Taizé. La proposta d'unir-nos quatre escoles per fer un autocar i aventurar-nos a visitar aquest lloc tocat per l'Esperit ha possibilitat que dos xavals d'un entorn molt poc treballat religiosament i molt secularitzat, tastessin l'aventura interior que és sempre Taizé. Hem vist, i hem tornat transformats.
Quin és l'atractiu de Taizé? què és el que provoca que setmana darrera setmana i any rere any, Taizé sigui lloc de convocatòria de milers de joves arribats d'arreu, en un espai on el plat fort són les tres estones llargues de pregària? què els suposa a nois i noies sense gaire formació religiosa i amb molts de dubtes, entrar en l'experiència del silenci i d'uns cants repetitius que concentren saviesa espiritual d'evangeli? Potser és la mateixa senzillesa de la proposta la que els confronta i remou?
Vine, i ho veuràs. Veuràs com és veritat que el fruit del silenci és la pregària, i com el fruit de la pregària és la fe, i com el fruit de la fe és l'amor, ... M'he convertit de nou a Taizé!
màngels