divendres, 29 de febrer de 2008

VOLUNTAT DE DÉU

"El qui fa la voluntat de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare"(Mc 3, 35)

Qui fa la voluntat de Déu? el qui estima radicalment. El qui és capaç de penetrar la realitat, amb fidelitat a les petites coses de cada dia, i n'és capaç d'acceptar el misteri i a vegades la impotència de no poder-les canviar. El qui sap viure el dolor, fins i tot el de l'altre, amb indignació però amb acceptació.
Qui fa la voluntat de Déu? El qui es buida del jo per esdevenir el Tu.

(Temps de quaresma...)

màngels