diumenge, 23 de març de 2008

ALIMENTAR, DEFENSAR, FER CRÉIXER LA VIDA

Vigília de resurrecció a la nostra residència de Barcelona. Monges grans i no tan grans. Vides entregades forjades en la confiança. Com Maria de Magdala ens atansem descoratjades al sepulcre. Arrosseguem el dolor del món, les dificultats de la vida, les pròpies xacres. Però malgrat tot, ens hi acostem... i no en tornem decebudes. Des d'aquest instant, una mateixa llum ens uneix, la del Ressucitat. Al.leluia! La seva centralitat ens és nexe de comunió, la seva claror guia en la foscor. Al.leluia, all.leluia! Bona Pasqua a tothom!
Teresa

La nostra experìencia com a dones
ens crida a guardar en el cor
el record del que Jesús va fer:
donar VIDA donant la vida.
Ens impulsa
a fer créixer la vida en el nostre servei educador
a teixir relacions de confiança i de comunió
a crear un espai en el que la vida pugui florir.

Capítol General 1994