dissabte, 19 d’abril de 2008

PREOCUPACIONS D'EDUCADORS...

A l’escola on treballo vàrem acabar el trimestre amb les avaluacions i notes… Una preocupació creixent per a alguns dels educadors: una sèrie d’alumnes d’inicis de la Secundària confirmen el seu fracàs, no només per no haver obtingut bones o acceptables qualificacions sinó perquè els resultats i l’actitud davant els estudis els situen pràcticament al marge del sistema educatiu. És evident que ells mateixos i el seu entorn familiar en tenen part de responsabilitat en aquest fracàs. Però els educadors no només podem buscar les causes del fracàs en elements externs a nosaltres mateixos. Crec que ens cal un seriós examen de consciència :
* He utilitzat totes les estratègies possibles per a interessar-los mínimament en les tasques escolars?
* Busco el treball d’equip amb els meus companys o només vaig a la meva?
* Tinc en compte, de manera real, els condicionants imposats pel seu entorn immediat?
En podem afegir… Possiblement la solució passa per diferents personatges: famílies, entorn, educadors, administració, els mateixos alumnes… Segur que la solució no passa per culpar-nos els uns als altres. NOMÉS L’ESFORÇ I TREBALL EN EQUIP DE TOTS POT ACONSEGUIR CANVIAR LA TENDÈNCIA.

Pilar