dijous, 22 de maig de 2008

ESTEM DE FESTA

La família del Sagrat Cor estem de festa grossa… Aquest diumenge, com cada 25 de maig, celebrem Santa Magdalena Sofia, aquella dona de finals del XVIII que va intuir una manera diferent de descobrir i manifestar l’amor del cor de Jesús: una manera propera, compassiva, arrelada en la relació amb Ell com la sarment s’empelta en el cep…
Estem de celebració perquè Magdalena Sofia és un testimoni per a nosaltres, per a l’Església i per al món, i el seu exemple avui segueix viu en tants i tants alumnes i exalumnes, laics, religioses, obres pròpies, espais de col.laboració amb altres…
Una mostra de la seva actualitat la trobem en un sentit educador que no passa, i que en un altre context, dos segles després, segueix plenament vigent.
Del Pla d’Estudis de 1923, n’extrec algunes frases prou significatives:
La nostra obra serà gran si, al finalitzar l’educació, hem format persones autèntiques, la fortalesa de les quals és capaç d’afrontar tota mena de dificultats i que saben escollir lliurement, una vida entregada, amb senzillesa, als altres.
Ella, d'una manera inexplicable però real, acompanya d'aprop el que va començar, i davant de qualsevol ensopec ens recorda el que tantes vegades va suggerir a les seves primeres companyes: valor i confiança!! Sempre, a tota hora.

Teresa