dimecres, 16 de juliol de 2008

UN CAPITOL PER TREURE'S EL BARRET

Vet aquí que les coses aparentment més complexes es poden representar amb elements ben quotidians, que expressen molt d'un país, d'una província. A l'obertura del Capítol General, abans del discurs més formal de la Clare Pratt, hem format la imatge d'un cor obert amb els barrets que cada província havia portat. Un símbol senzill i a l'abast de qualsevol que vol portar la gent i el món a les nostres trobades i reunions. El Capítol ha de tenir sempre la mirada posada en el món en el que estem i que volem convertir en un lloc més just i habitable. Si no fos així, la nostra tasca seria del tot inútil. Som dones cridades per Déu per a una missió. Les persones concretes i el cada dia de tanta gent són les que donen sentit a les nostres recerques i disceriments.
Teresa