dimecres, 24 de març de 2010

PARAULES PERDUDES, VALORS A RECUPERAR

Si algú tracta amb adolescents, pot fer quan vulgui una prova: preguntar-los si saben què vol dir la paraula austeritat. Si la resposta d'algun és afirmativa, ja es pot donar per ben pagat. Jo avui, parlant de Santa Teresa i la reforma del Carmel, ho he provat amb trenta nois i noies de 15-16 anys... i s'ha fet el silenci més absolut. És cert que el vocabulari es va reduint, que la llengua s'empobreix, però crec que austeritat no és només desconeguda per això, sinó sobretot perquè amaga un valor que mai han viscut. Potser està bé que mai hagin passat necessitat, que tinguin el que els cal i no hagin conegut, per exemple, el racionament. Està bé que no siguin pobres, tot i que sabem que avui moltes famílies han de fer mans i mànigues per arribar a final de mes. Però l'austeritat és una altra cosa: és aprendre a renunciar, a viure amb menys, a practicar la solidaritat... amb la finalitat de comprovar en primera persona que vivim en un món de recursos escassos i que molta gent viu en la pobresa sense haver-se preguntat mai si en volia fer o no una opció. Ser pobre és la crua realitat per a milions de persones a tot el món. Ser auster és una opció que alguns ens podem permetre i un valor a compartir.
Teresa