dilluns, 22 d’octubre de 2012

IÑAKI GABILONDO

Vaig poder assistir, avui fa una setmana, a la inauguració de curs de Cristianisme i Justícia, entitat en la que vaig treballar quatre anys (la meva primera experiència laboral) i per la que mantinc un gran apreci. Després de molts anys, crec tenen un paper important de reflexió, i acció, de crítica i debat... per tal de conèixer primer i posicionar-se després en el món en que vivim, des de la teologia, l'àmbit social, el del pensament.... Bona fiena feta, molta feina per fer !!
Per aquest any el ponent de l'acte inaugural va ser Iñaki Gabilondo, una veu molt familiar per a molts de nosaltres i un home íntegre. Em va sorprendre el seu to serè tota la seva xerrada, parlant-nos d'una crisi que és molt més que això... però que no és un punt final. Es nota que ha reflexionat molt en la seva vida i que no s'espanta de res. Que té unes fortes arrels basques i rurals  i que el que va aprendre de petit encara el marca. Per exemple, va explicar que dels seus pares en va aprendre més pel que no van dir que per les seves paraules. Això sí que es contracultural !!! Acostumats a discursos demagògics, sense fonament, però enlluernadors !!
M'apunto a les vides que ho són per elles mateixes. Sense grans titulars, sense parafarnàlies. Honestes, senzilles, profundes.
Teresa Gomà, rscj