dijous, 17 d’abril de 2014

FEU AIXÒ

Tan senzill, i tan dificil. Agenollar-se, baixar el cap, donar-se. Repartir el temps i el pa. Compartir la vida i l'esperança. Reverenciar l'altre i posar-se al seu lloc. I deixar una petjada que el món encara no ha oblidat. "Feu això en memòria meva", avui direm. Contemplar, compadir-se, actuar, servir, estimar. Tan senzill... i com ens costa !!
Teresa Gomà, rscj